Skip to content Skip to footer

Jak ograniczyć elektroodpady i przy okazji… zaoszczędzić pieniądze?

Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju zachęcamy Was do właściwego postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który, kiedy się zużyje, zepsuje lub stanie się po prostu niepotrzebny, zamienia się w elektroodpad. Zobaczcie, co zrobić, aby zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie wesprzeć środowisko.

1.       Wypożycz zamiast kupować

Jest taki sprzęt, którego używamy raz do roku. Czy naprawdę warto go przechowywać i konserwować u siebie w domu? Zamiast kupować wiertarkę, udaj się do marketu budowlanego i ją tam… wypożycz. Możesz także zapytać o sprzęt sąsiada, przyjaciół, krewnych i kolegów i koleżanki z pracy.

2.       Współdziel

Zgłoś w swoim miejscu pracy pomysł na ekorozwiązanie i stwórz współdzielnię, z której będą mogli korzystać wszyscy pracownicy. Od sprzętu do majsterkowania po konsole do gry, drukarki czy nawet… bieżnie – jest wiele rzeczy, których nie używasz na co dzień albo z których możesz skorzystać w pracy, unikając przy okazji opłat za ich wypożyczenie. Jeśli pracodawca nie będzie zainteresowany tego typu projektami, możesz zawsze zaproponować współdzielenie przyjaciołom.

3.       Sięgaj po drugi obieg

Używany sprzęt jest tańszy, a dalej świetnie działa. Dlaczego tak jest? Bo jego poprzedni właściciel nie przemyślał swojego zakupu. Teraz Ty możesz na tym skorzystać, zyskując zniżkę, a jednocześnie przedłużając życie produktu.

4.       Jeśli już coś kupujesz ze sklepu, rób to z głową

Sprawdź, czy produkt jest najwyższej jakości, jaką ma gwarancję producenta i czy da się naprawić. Czasem więcej pieniędzy wydanych przy zakupie oszczędzi Ci wydatków przy użytkowaniu sprzętu. Nigdy też nie kupuj produktów, dzięki którym nie zyskasz nowej, niezbędnej Ci funkcjonalności.

5.       Rozważ subskrypcję sprzętu

Takie usługi są już dostępne na polskim rynku. Możesz wynajmować np. laptopy czy smartfony, a nawet… obiektywy do aparatu.

A co zrobić, jeśli sprzęt się nam zepsuł i nie udało się go naprawić albo po prostu się zużył? Czas zanieść go do odpowiedniego punktu zbiórki. Drobne elektroodpady, których żaden wymiar nie przekracza 25 cm, przyjmują duże sklepy z elektroniką,  o powierzchni sprzedaży wynoszącej powyżej 400 mkw., natomiast np. klawiatury, mikrofale czy suszarki do włosów można zanieść do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u). Adres najbliższego PSZOK-u znajdziesz na stronie www swojej gminy.

While celebrating the European Sustainable Development Week we encourage you to find different ways to own or buy electrical and electronic equipment. As it turns into e-waste when it wears out, breaks down or simply becomes unnecessary, see what you can do to reduce that waste, help the environment, and save money.

1. Rent instead of buying

We use certain equipment only once a year. Is it worth storing and maintaining it at home? Instead of buying a drill, go to a DIY store and… rent it. You can also ask your neighbors, friends, relatives, and colleagues to lend you the piece of equipment you need.

2. Share

Submit an idea for an eco-solution in your workplace and create a place where all employees can share things, such as DIY equipment, game consoles, printers and even… treadmills. There are many things that you do not use every day or that you can use at work to avoid rental fees. If your employer is not interested in such a project, you can always share things with your friends.

3. Buy second-hand

Used equipment is cheaper and yet it works well. Why? Because its previous owner did not think through their purchase. Now you can benefit from somebody’s mistake. Not only will you get a “discount”, but also you will extend the life of the product.

4. If you do buy something from the store, do it wisely

Check whether the product is of the highest quality, has a manufacturer’s warranty and can be repaired. Sometimes the more money you spend on a purchase, the more you will save while using the equipment. Also, never buy products that will not provide you with a new functionality you really need.

5. Consider a subscription

Such services are already available on the Polish market. You can “lease” e.g., laptops or smartphones, and even… camera lenses.

What should we do if our equipment breaks down and we cannot repair it or it has simply worn out? It is time to take it to the e-waste collection point. Small electronic waste, whose no dimension exceeds 25 cm, is accepted by large electronics stores with a sales area of ​​over 400 sq m, while e.g., keyboards, microwaves or hair dryers can be taken to the Point of Selective Collection of Municipal Waste (PSZOK). You can find PSZOK’s address on each municipality’s website.