RLG Relectra Polska to profesjonalna organizacja odzysku, przejmująca i realizująca obowiązki Przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na polski rynek. RLG Relectra Polska Organizacja Odzysku SEiE S.A. razem z RLG REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i RLG Systems  Polska Sp. z o.o tworzą Grupę RLG w Polsce, zapewniającą pełne wsparcia dla Przedsiębiorców w ochronie środowiska. Przejmujemy obowiązki Przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, produkty w opakowaniach. 

Wspieramy w zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych. Prowadzimy audyty środowiskowe, sprawozdawczość do GUS, UM, KOBiZE, Wód Polskich. Opracowujemy wnioski o wydanie pozwoleń. Udzielamy wsparcia podczas kontroli organów administracji. Prowadzimy szkolenia i webinaria z zakresu aktualnych zagadnień środowiskowych oraz kampanie edukacyjne i projekty CSR o tematyce odpadowej. 

W akcji Odn@wiamy RLG Relectra Polska odpowiada za relacje z przedsiębiorcami oraz edukacyjno – CSR-owy wymiar projektu

 

 

Fundacja „Zaraz Wracam” wywodzi się bezpośrednio z Fundacji „Stary Las”, która została założona 12 lipca 2007 roku. Kontynuuje jej idee i założenia, które skupiały się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu. Jest organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej oraz propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie. Zespół fundacji tworzą entuzjaści podejścia circural economy – gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomii ekologicznej. 

W akcji Odn@wiamy Fundacja Zaraz Wracam pełni rolę przede wszystkim promotora i koordynatora akcji pomiędzy partnerami oraz partnerami społecznymi. 

 

 

Elektrorecykling S.A. to jeden z większych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Prowadzi działalność w obszarze odbioru i recyklingu ZSEiE. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzymy kompleksowe systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu. 

Firma realizuje projekty badawczo-rozwojowe, zgodne z koncepcją circural economy.

Przy współpracy z jednostkami badawczo-naukowym oraz wynalazcami. Electrorecykling realizuje projekty badawczo-rozwojowe o charakterze prośrodowiskowym. Rezultaty realizacji przedsięwzięć pozwalają na efektywniejsze powtórne wykorzystywania resurowców tworzyw sztucznych, szkła i metali oraz znaczne zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. 

W akcji Odn@wiamy specjaliści Elektrorecykling S.A. zajmują się weryfikacją, czyszczeniem, naprawdę i kompletowaniem sprzętu komputerowego oraz przygotowywaniem zestawów dla partnerów społecznych. W przypadku urządzeń, które nie nadają się do ponownego użycia Spółki przekazuje je na zakład przetwarzania, gdzie w procesach recyklingu odzyskiwane są resurowce.