Skip to content Skip to footer
RLG_Logo_RGB

RLG Relectra Polska - wsparcie merytoryczne i edukator

RLG Relectra Polska to profesjonalna organizacja odzysku, przejmująca i realizująca obowiązki Przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na polski rynek. RLG Relectra Polska Organizacja Odzysku SEiE S.A. razem z RLG REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i RLG Systems Polska Sp. z o.o tworzą Grupę RLG w Polsce, zapewniającą pełne wsparcia dla Przedsiębiorców w ochronie środowiska. Przejmuje obowiązki Przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, produkty w opakowaniach.

Wspiera w zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych. Prowadzi audyty środowiskowe, sprawozdawczość do GUS, UM, KOBiZE, Wód Polskich. Opracowuje wnioski o wydanie pozwoleń. Udziela wsparcia podczas kontroli organów administracji. Prowadzi szkolenia i webinaria z zakresu aktualnych zagadnień środowiskowych oraz kampanie edukacyjne i projekty CSR o tematyce odpadowej.

W akcji Odn@wiamy RLG Relectra Polska odpowiada za relacje z przedsiębiorcami oraz edukacyjno – CSR-owy wymiar projektu.

Fundacja Zaraz Wracam - Koordynator akcji i edukator

Fundacja Zaraz Wracam, to organizacja pozarządowa, której działania skupiają się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu. Jest organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej z zakresu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opakowań, a także propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie. Na co dzień prowadzi wiele ciekawych projektów edukacyjnych oraz zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego.

W akcji Odn@wiamy Fundacja Zaraz Wracam pełni rolę przede wszystkim promotora i koordynatora akcji pomiędzy partnerami oraz partnerami społecznymi. Odpowiada także za naprawę komputerów, a także za aspekt edukacyjny akcji.

Elektrorecykling S.A.- recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Elektrorecykling SA, to jeden z większych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Prowadzi działalność w obszarze odbioru i recyklingu ZSEiE. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzy kompleksowe systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu.

W akcji Odn@wiamy, Elektrorecykling SA zajmuje się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach którego odzyskiwane są surowce ukryte w elektroodpadach.