Skip to content Skip to footer

Wspólnie działamy z korzyścią dla środowiska

ODN@WIAMY, to projekt ze wspaniałym ekologiczno-społecznym potencjałem.
Organizacje oddają nam sprzęt komputerowy, z którego nie korzystają, my go naprawimy/usprawnimy i przekażemy dalej do świetlic, stowarzyszeń, szpitali lub poddajemy recyklingowi, jeśli nie nadaje się do ponownego użycia.