ORGANIZATORZY

I PARTNERZY

RLG RELECTRA to profesjonalna organizacja odzysku, przejmująca i realizująca obowiązki Przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na polski rynek.

RLG RELECTRA Organizacja Odzysku SEiE S.A. razem z RLG REPACK Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. i RLG Polska Sp. z o.o. tworzą Grupę RLG w Polsce, zapewniającą pełne wsparcie dla Przedsiębiorców w ochronie środowiska. Przejmujemy obowiązki Przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, produkty w opakowaniach. Wspieramy w zagospodarowaniu różnych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych. Prowadzimy audyty środowiskowe, sprawozdawczość do GUS, UM, KOBiZE, Wód Polskich. Opracowujemy wnioski o wydanie pozwoleń. Udzielamy wsparcia podczas kontroli organów administracji. Prowadzimy szkolenia i webinaria z zakresu aktualnych zagadnień środowiskowych oraz kampanie edukacyjne i projekty CSR o tematyce odpadowej.

W akcji Odn@wiamy RLG Relectra odpowiada za relacje z przedsiębiorcami oraz edukacyjno – CSR-owy wymiar projektu.

Elektrorecykling S.A. to jeden z większych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Prowadzi działalność w obszarze odbioru i recyklingu ZSEiE

Świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzy kompleksowe systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu.

Firma realizuje projekty badawczo-rozwojowe, zgodne z koncepcją circular economy.

Przy współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi oraz wynalazcami, Elektrorecykling realizuje projekty badawczo-rozwojowe o charakterze prośrodowiskowym. Rezultaty realizacji przedsięwzięć pozwalają na efektywniejsze powtórne wykorzystywanie resurowców tworzyw sztucznych, szkła i metali oraz znaczne zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W akcji Odn@wiamy specjaliści Elektrorecykling S.A. zajmują się weryfikacją, czyszczeniem, naprawdę i kompletowaniem sprzętu komputerowego oraz przygotowywaniem zestawów dla partnerów społecznych. W przypadku urządzeń, które nie nadają się do ponownego użycia Spółka przekazuje je na zakład przetwarzania, gdzie w procesach recyklingu odzyskiwane są resurowce.

Fundacja „Zaraz wracam” wywodzi się bezpośrednio z Fundacji „Stary Las”, która została założona 12 lipca 2007 roku. Kontynuuje jej idee i założenia, które skupiały się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu.

Jest organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej oraz propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie. Zespół Fundacji tworzą entuzjaści podejścia circular economy – gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomii ekologicznej.

W akcji Odn@wiamy Fundacja Zaraz Wracam pełni rolę przede wszystkim promotora i koordynatora akcji pomiędzy partnerami oraz partnerami społecznymi.

PARTNERZY SPOŁECZNI ODN@WIAMY 2020, KTÓRYM PRZEKAZALIŚMY 48 sztuk sprzętu komputerowego:

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
0
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TOMYŚLU
0
URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU
0
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
0
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. M. KONOPNICKIEJ W SOSNÓWCE
0

ORGANIZATORZY I PARTNERZY

CCR RELECTRA to profesjonalna organizacja odzysku przejmująca i realizująca obowiązki wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na teren Polski.

Obsługuje ponad 20% wszystkich przedsiębiorców wpisanych do rejestru GIOŚ i korzystających z usług organizacji odzysku. Od początku istnienia CCR RELECTRA jest najdynamiczniej rozwijającą się organizacją w Polsce pod względem pozyskanych klientów.

Misją CCR RELECTRA jest spełnienie wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu na terenie Polski sprzęt elektryczny i/lub elektroniczny tj. produkujących i wprowadzających sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, wprowadzających do obrotu pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę, prowadzących działalność związaną z importem sprzętu, prowadzących działalność związaną z wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu.

W akcji Odn@wiamy CCR Reelectra odpowiada ze relacje z przedsiębiorcami. CCR jest podmiotem, który zachęca do udziału w akcji inne przedsiębiorstwa, a także organizuje kontakt ze spółką Elektrorecykling SA, podmiotem, który jest odpowiedzialny za naprawę komputerów i sprzętu elektronicznego.

Elektrorecykling S.A. to jeden z większych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Prowadzi działalność w obszarze odbioru i recyklingu ZSEiE

Świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania ZSEE – demontażu fizycznego i obróbki mechanicznej, selekcji frakcji metali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych oraz sprzedaży odzyskanego materiału. Tworzy kompleksowe systemy zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu.

Firma realizuje projekty badawczo-rozwojowe, zgodne z koncepcją circular economy.

Przy współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi oraz wynalazcami, Elektrorecykling realizuje projekty badawczo-rozwojowe o charakterze prośrodowiskowym. Rezultaty realizacji przedsięwzięć pozwalają na efektywniejsze powtórne wykorzystywanie resurowców tworzyw sztucznych, szkła i metali oraz znaczne zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

W akcji Odn@wiamy specjaliści Elektrorecykling S.A. zajmują się weryfikacją, czyszczeniem, naprawdę i kompletowaniem sprzętu komputerowego oraz przygotowywaniem zestawów dla partnerów społecznych. W przypadku urządzeń, które nie nadają się do ponownego użycia Spółka przekazuje je na zakład przetwarzania, gdzie w procesach recyklingu odzyskiwane są resurowce.

Fundacja „Zaraz wracam” wywodzi się bezpośrednio z Fundacji „Stary Las”, która została założona 12 lipca 2007 roku. Kontynuuje jej idee i założenia, które skupiały się wokół ekologii, ochrony środowiska oraz recyklingu.

Jest organizacją zaangażowaną w działalność na rzecz edukacji ekologicznej oraz propagowania przyjaznych środowisku postaw w życiu codziennym i biznesie. Zespół Fundacji tworzą entuzjaści podejścia circular economy – gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ekonomii ekologicznej.

W akcji Odn@wiamy Fundacja Zaraz Wracam pełni rolę przede wszystkim promotora i koordynatora akcji pomiędzy partnerami oraz partnerami społecznymi.

PARTNERZY SPOŁECZNI ODN@WIAMY 2020, KTÓRYM PRZEKAZALIŚMY 48 sztuk sprzętu komputerowego:

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

0

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM TOMYŚLU

0

URZĄD MIEJSKI W NOWYM TOMYŚLU

0

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

0

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KONOPNICKIEJ W SOSNÓWCE

0