Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.odnawiamy.org (dalej: „Strona Internetowa”), która jest Stroną Internetową opisującą akcję Odn@wiamy.

Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielem Strony internetowej jest Fundacja Zaraz Wracam, z głównym miejscem wykonywania działalności w Sękowie 59, 64-300 Nowy Tomyśl , NIP: 8871756679. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisać mail na adres fundacja@zarazwracam.pl

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

RODO przyznaje Ci uprawnienia, takie jak:

 1. żądanie od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. sprostowanie danych osobowych;
 3. usunięcie danych osobowych;
 4. ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenie danych;
 7. wniesienie skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Twoje dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Podczas Twojego korzystania ze strony internetowej Odnawiamy.org, Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane te to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte przez Ciebie dobrowolnie w treści wiadomości.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, a w zakresie danych ujawnionych przez Ciebie dobrowolnie w treści wiadomości, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. współorganizatorom projektu oraz dostawcom i serwisantom usług IT.
Twoje dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez organizatorów akcji Odn@wiamy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: www.odnawiamy.org (dalej: „Strona Internetowa”), która jest Stroną Internetową opisującą akcję Odn@wiamy.

Administratorem Twoich danych osobowych i właścicielem Strony internetowej jest Fundacja Zaraz Wracam, z głównym miejscem wykonywania działalności w Sękowie 59, 64-300 Nowy Tomyśl , NIP: 8871756679. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, napisać mail na adres fundacja@zarazwracam.pl

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

RODO przyznaje Ci uprawnienia, takie jak:

 1. żądanie od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
 2. sprostowanie danych osobowych;
 3. usunięcie danych osobowych;
 4. ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenie danych;
 7. wniesienie skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Twoje dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu. Podczas Twojego korzystania ze strony internetowej Odnawiamy.org, Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza EOG.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Twoje dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane te to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte przez Ciebie dobrowolnie w treści wiadomości.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, a w zakresie danych ujawnionych przez Ciebie dobrowolnie w treści wiadomości, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO.

Twoje dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. współorganizatorom projektu oraz dostawcom i serwisantom usług IT.
Twoje dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi przez organizatorów akcji Odn@wiamy.