Skip to content Skip to footer
 • Zapoznaj się z Regulaminem Odn@wiamy (link)
 • Zgłoś chęć przekazania sprzętu Organizatorom na adres kasperczakbeyer@zarazwracam.pl od 21 sierpnia 2023 roku do 10 kwietnia 2024 roku.
 • Ustal z Organizatorami:
  • formę zbiórki (czy chcesz przekazać tylko sprzęt firmowy, czy również zorganizować zbiórkę wśród pracowników)
  • preferowany termin i adres odbioru
  • formalności – przystępując do Odn@wiamy możesz podpisać umowę darowizny.

W 2023/24 akcja Od@wiamy jest zaprojektowana w taki sposób, aby przekazać 130 zestawów sprzętu komputerowego partnerom społecznym w całej Polsce.

 • Zaplanuj komunikację swojego udziału w Odn@wiamy 2023/24. Wykorzystaj zaproponowane przez nas materiały komunikacyjne do promocji swojego udziału w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Znajdziesz je w pakiecie komunikacyjnym.
 • Zorganizuj zbiórki w swojej firmie (od 21 sierpnia 2023 roku do 10 kwietnia 2024 roku).

Zgłoś gotowość do odbioru na adres: j.kasperczakbeyer@zarazwracam.pl

 • W ramach akcji przyjmujemy sprzęt komputerowy, w tym:

  • Komputery PC,
  • Laptopy,
  • Monitory,
  • Klawiatury,
  • Myszki,

  Wysyłany do nas sprzęt musi być kompletny. Jeśli w otrzymanej paczce znajdziemy jedynie kable lub elementy sprzętu komputerowego, np. dyski twarde, części obudowy, pamięci RAM, otrzymane części zostaną przekazane przez nas do recyklingu, jednak nie zostaną zewidencjonowane i nie będą liczyć się do masy pokazanej w podsumowaniu Uczestnika.

 • Uczestnicy Odn@wiamy powinni pamiętać o poprawnym zapakowaniu i zabezpieczeniu sprzętu do wysyłki tak, aby podczas transportu przesyłki nie doszło do uszkodzenia. Warto pamiętać o zapakowaniu w odpowiednie opakowanie, na przykład pudła kartonowe, oraz o tym, że powinny one być właściwej wielkości, tak, żeby zminimalizować wolną przestrzeń w opakowaniu.

 • Uczestnik Odn@wiamy może podpisać z Organizatorem umowę darowizny, której wzór znajduje się na stronie https://odnawiamy.org/ w zakładce „Materiały do pobrania”.

 • Jeśli w przesyłce nie jest jasno oznaczone, który sprzęt należy do danej firmy, w tym przypadku obie firmy otrzymują podsumowanie graficzne z dokładnie takimi samymi informacjami o przekazanym sprzęcie. Jeśli firmy chcą otrzymać grafiki z podsumowaniem z ilością sprzętu, jaką przekazała, Fundacja musi zostać wcześniej poinformowana, że w przesyłce otrzymany zostanie sprzęt od dwóch firm. Dodatkowo sprzęt musi zostać opisany nazwą firmy lub zewidencjonowany na osobnej kartce.

 • Najprostszym sposobem zdjęcia ze stanu firmy środków trwałych jest ich likwidacja.

  Właściwym dokumentem księgowym powodującym postawienie środka trwałego w stan likwidacji jest LT – likwidacja środka trwałego (link do wzoru). Dokument ten sporządza zazwyczaj komisja likwidacyjna lub dział zarządzający majątkiem, a następnie zatwierdza kierownik jednostki. Protokół jest podstawą do usunięcia rzeczy z ewidencji oraz wyksięgowania jej wartości z kont księgowych i przeniesienia do ewidencji pozabilansowej. Jednak dla celów dowodowych warto podpiąć pod protokół likwidacyjny dowód likwidacji np. protokół przekazania sprzętu. Jeśli firma zdecyduje się właśnie na takie rozwiązanie, prosimy o dołączenie protokołu przekazania (zawierającego spis przekazywanych urządzeń) do przesyłki ze sprzętem. Po jego odebraniu organizator odeśle podpisany dokument.

  Z naszego doświadczenia wynika, że firmy stosują takie rozwiązania, jednak skonsultuj z działem księgowości, jakie rozwiązanie jest dla Was najlepsze.

 •      W 2022 roku beneficjentami projektu były dzieci będące wychowankami placówek wsparcia dziennego i placówek oświatowych, w tym świetlic środowiskowych na terenie Polski, a także podopieczni świetlic Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacje otrzymały na własność sprzęt komputerowy w postaci laptopów oraz zestawów składających się z PC, monitora, myszki i klawiatury.

  W tym roku nawiązaliśmy współpracę z Centrum Zdrowia Dziecka, w którym stworzymy edukacyjne kąciki komputerowe. Pacjenci szpitala będą mogli korzystać z nich podczas swojego pobytu w ośrodku. Chcemy pomóc też innym placówkom, fundacjom lub stowarzyszeniom współpracującym z dziećmi oraz młodzieżą!

 • Beneficjenci otrzymają sprawny sprzęt komputerowy – zestawy PC oraz laptopy, działające na licencji Windows 10, z których będą mogli korzystać ze wszystkich standardowych programów komputerowych.

  • Pakiet Uczestnika wraz z gotowymi do wykorzystania materiałami komunikacyjnymi wspierającymi Cię w zorganizowaniu zbiórki wśród Twoich pracowników
  • Post w naszych mediach społecznościowych witający nowych uczestników
  • Dyplomy z podziękowaniem za uczestnictwo na zakończenie akcji w 2024 r.
  • Podziękowanie i podsumowanie akcji w formie graficznej na zakończenie akcji w 2024 r.
  • Prawo do posługiwania się tytułem Uczestnik Od@wiamy 2023/24
  • Baner “Partner Odn@wiamy 2023/24”
  • Uczestnictwo w Odn@wiamy nie wiąże się z żadną opłatą.

  • Skontaktuj się z nami i poinformuj nas o chęci oddania sprzętu. Jeśli limit komputerów na ten rok zostanie już zapełniony, postaramy się przyjąć od Was sprzęt i wykorzystać go w kolejnej edycji akcji.

  • Nie, przekazany sprzęt jest używany. W komputerach zawsze wymieniana jest pamięć RAM oraz dyski SSD. Jeśli istnieje taka potrzeba wymieniona zostaje także bateria.

  • Nie, nie wykonujemy serwisu przekazanego sprzętu.